مسابقه کتابخوانی (کتاب اصحاب امام حسین علیه السلام)

  • هر مخاطب با وارد کردن مشخصات خویش، فقط یکبار در این آزمون می تواند شرکت نماید.
  • مجموع سوالات مسابقه برای هر شخص، 7 سوال تستی می باشد که در مدت زمان 4 دقیقه باید به آن ها پاسخ دهد.
  • پس از پایان مهلت 4 دقیقه ای، سامانه به طور خودکار بسته خواهد شد و امکان ادامه پاسخگویی وجود نخواهد داشت.
  • در صورت ایجاد اختلال در سامانه با شماره 09193336020 تماس حاصل فرمائید.

شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
شما باید متن درج کنید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.